• Beneden verdieping:

  Type folie: Solargard Sentinal SX50
  Totaal geweerde zonne-energie: 69%
  Totale reductie schittering 34%
  Totale UV-wering: 99%

   

 • Boven verdieping:

  Type folie: Solargard Sentinal Plus Silver 20
  Totaal geweerde zonne-energie: 87%
  Totale reductie schittering 82%
  Totale UV-wering: 99%

Naam: Switch Electro
Project: Bedrijfspand
Plaats: Koudekerke
Toepassing: Warmtewering